"Талх Чихэр" ХК-ийн 2023 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.