"Талх Чихэр" ХК төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол