ГЭРЭЭТ БОРЛУУЛАГЧ:

Монгол улсдаа тэргүүлэгч "Талх Чихэр" ХК-ийн  бүтээгдэхүүнийг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авч, уг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрийн үнээр эцсийн хэрэглэгчдэд хүргэх эрх бүхий хувь хүн, албан байгууллага юм.


ДАВУУ ТАЛ:

  • Монгол улсдаа тэргүүлэгч хүнсний манлай үйлдвэр "Талх Чихэр" ХК-ийн бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын аль ч нутаг дэвсгэрт борлуулах;
  • Олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг борлуулж ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх;
  • "Талх Чихэр" ХК-иар Гэрээт борлуулагчийн хаяг самбар хийлгэх
  • "Талх Чихэр" ХК-ийн бүтээгдэхүүний борлуулалтаар дамжуулан өөрийн борлуулалтын цэгтээ хэрэглэгчийн урсгалыг нэмэгдүүлэх
  • Гэрээт борлуулагчид чиглэсэн олон төрлийн сургалт, соёл, спортын арга хэмжээнд хамрагдах боломжтой.

ГЭРЭЭТ БОРЛУУЛАГЧ БОЛОХЫН ТУЛД:
"Талх Чихэр" ХК-ийн гэрээт борлуулагч болохыг хүссэн хэн бүхэн доорх бичиг баримтыг бүрдүүлэн "Талх Чихэр" ХК-ийн байранд ирэх эсвэл Борлуулалтын албаны 9830-1955, 9809-1955 дугаарын утсанд хандан хамтран ажиллах боломжтой.Бүрдүүлэх баримт бичиг:

  • Цахим үнэмлэх /хувь хүн/
  • Гэрчилгээний хуулбар, тамга /байгууллага/