ГЭРЭЭТ БОРЛУУЛАГЧ:

Монгол улсдаа тэргүүлэгч Талх Чихэр ХК-ний бүтээгдэхүүнийг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авч, уг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрийн үнээр эцсийн хэрэглэгчдэд хүргэх эрх бүхий хувь хүн, албан байгууллага юм.


ДАВУУ ТАЛ:

  • Монгол улсдаа тэргүүлэгч хүнсний манлай үйлдвэр Талх Чихэр ХК-ний бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын аль ч нутаг дэвсгэрт борлуулах;
  • Олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг борлуулж ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх;
  • Талх Чихэр ХК-аар Гэрээт борлуулагчийн хаяг самбар хийлгэх
  • Талх Чихэр ХК-ний бүтээгдэхүүний борлуулалтаар дамжуулан өөрийн борлуулалтын цэгтээ хэрэглэгчийн урсгалыг нэмэгдүүлэх
  • Гэрээт борлуулагчид чиглэсэн олон төрлийн сургалт, соёл, спортын арга хэмжээнд хамрагдах боломжтой.
ГЭРЭЭТ БОРЛУУЛАГЧ БОЛОХЫН ТУЛД:
Талх Чихэр ХК-ний гэрээт борлуулагч болохыг хүссэн хэн бүхэн доорх бичиг баримтыг бүрдүүлэн Талх Чихэр ХК-ний байранд ирэх эсвэл Борлуулалтын албаны 9811-1955 дугаарын утсанд хандан хамтран ажиллах боломжтой.Бүрдүүлэх баримт бичиг:

  • Цахим үнэмлэх /хувь хүн/
  • Гэрчилгээний хуулбар, тамга /байгууллага/