Чанар гэж юу вэ?

1992 онд Харвардын их сургуулийн хоол тэжээлийн мэргэжилтнүүд эрүүл хооллолтын пирамидыг анх бүтээсэн түүхтэй. Улс, үндэстэн бүрт ёс заншил, газар зүйн байршил болон хүний биеийн физиологийн онцлогоос шалтгаалан өөр бүтэцтэй байдаг. Монгол хүний хувьд эрүүл зохистой хооллох зөвлөмжийг ‘ГЭР’ зөвлөмж маягаар гаргасан байдаг. Гэр зөвлөмжийг мөрдөхийн тулд дараах 5 зарчмыг мөрдөх хэрэгтэй.

  1. Олон төрлөөр нь хэрэглэх
  2. Тэнцвэртэй харьцаагаар
  3. Хувийн онцлогтоо нийцүүлэн
  4. Тохируулж хэрэглэх
  5. Хөдөлгөөнтэй байх