"Талх Чихэр" ХК Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал-2023 санал өгөх линк

Та дараах линк холбоос руу нэвтэрч "Талх Чихэр" ХК Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналаа өгнө үү.

Санал өгөхийн өмнө өөрийн иргэний үнэмлэхний зургийг бүтэн гаргацтай байдлаар авч бэлдсэн байх ёстойг анхаарна уу!

https://forms.gle/Pvv1wUWA3hZw...