Алсын хараа
Хувьсан өөрчлөгдөх хэрэглээний соёлыг тодорхойлон, стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, нийгэмд үнэ цэнэ бүтээгч, хүн төвтэй байгууллага байна.
Эрхэм зорилго
Хүний хөгжил, менежментийн бодлогоор тэргүүлэгч, хүнсний салбарын загвар компани болно.
Үнэт зүйлс
 • Т - Тэргүүн технологи
 • А - Аюулгүй бүтээгдэхүүн
 • Ч - Чадварлаг ажилтан
 • И - Итгэлцэл, түншлэл
 • Зөвлөгөө №5 {Сахартай бүтээгдэхүүний хор нөлөө}

  Орчин үед техник технологи хөгжихийн хирээр аливаа юм бүхэн хөгжиж байгаагийн хажуугаар хоол хүнсний бүтээгдэхүүн маань хэтэрхий олон химийн найрлага бүтэцтэй болж байгаагаас зөв хооллох эрүүл ...
  Дэлгэрэнгүй
 • Зөвлөгөө №4 {Таргалалтаас үүссэн өвчлөлүүд }

  Орчин үед техник технологи хөгжихийн хирээр аливаа юм бүхэн хөгжиж байгаагийн хажуугаар хоол хүнсний бүтээгдэхүүн маань хэтэрхий олон химийн найрлага бүтэцтэй болж байгаагаас зөв хооллох эрүүл хүнс...
  Дэлгэрэнгүй
 • Зөвлөгөө №3 {Таргалалт гэж юу вэ?}

  Орчин үед техник технологи хөгжихийн хирээр аливаа юм бүхэн хөгжиж байгаагийн хажуугаар хоол хүнсний бүтээгдэхүүн маань хэтэрхий олон химийн найрлага бүтэцтэй болж байгаагаас зөв хооллох эрүүл хү...
  Дэлгэрэнгүй
 • Зөвлөгөө №2 {Зөв хооллож сурах энгийн ойлголтуудаас }

  Орчин үед техник технологи хөгжихийн хирээр аливаа юм бүхэн хөгжиж байгаагийн хажуугаар хоол хүнсний бүтээгдэхүүн маань хэтэрхий олон химийн найрлага бүтэцтэй болж байгаагаас зөв хооллох эрү...
  Дэлгэрэнгүй
 • Зөвлөгөө №1 {Зөв хооллолт гэж юу вэ? }

  Орчин үед техник технологи хөгжихийн хирээр аливаа юм бүхэн хөгжиж байгаагийн хажуугаар хоол хүнсний бүтээгдэхүүн маань хэтэрхий олон химийн найрлага бүтэцтэй болж байгаагаас зөв хооллох эрүүл хү...
  Дэлгэрэнгүй