Талх Чихэр ХК-н 4Т Зорилтот хөтөлбөрийг танилцуулах арга хэмжээ амжилттай болж өнгөрлөө.

Видео

2018/04/06 |

Нарийн мэргэжил бүхий ажилтнуудын онол,Практикийн мэдлэгийг бататгаж, ур чадварыг хөгжүүлэн, дэмжиж, ажлын гүйцэтгэлийн чанар, тогтвор суурьшлыг сайжруулах зорилготойгоор 4Т хөтөлбөрийг танилцуулах арга хэмжээ амжилттай болж өнгөрлөө.

Энэхүү үйл ажиллагаанд АҮ-н гавьяат ажилтан, Зөвлөх Л.Янжин "XXI-р Зууны технологийн хөгжил Хүнсний үйлдвэрт хэрэгжиж эхэлсэн нь" сэдвээр лекц уншиж залуу мэргэжилтнүүдэд мэдлэг нэмлээ.

2018/4/6-нд Талх Чихэр ХК