Martin’s bread Европын шилдэг бүтээгдэхүүн

Видео

Европын шилдэг бүтээгдэхүүн болох Чиабатта, Кайзер ролс бүтээгдэхүүнийг Герман технологи, арга барилаар үйлдвэрлэж, “Martin’s bread” нэрээр зах зээлд нийлүүлэв.