Чанар манай зорилт

Видео

Одоо тус компани 4 үйлдвэр, 9 албад нэгжийн 700 гаруй ажиллагсадтай, нийт ажиллагсадын 90% нь мэргэжлийн сургууль төгссөн, ИТА-ны 60% нь ОХУ-д их дээд сургууль төгссөн болон мэргэжил дээшлүүлсэн бол инженер техникийн ажилчид өөрийн орны их дээд сургуулийг техникийн болон технологи, санхүү эдийн засгийн чиглэлээр төгссөн.  Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд 150 орчим ажлын байрыг шинээр нэмэгдүүлээд байна.