Чанар манай зорилт

Одоо тус компани 4 үйлдвэр, 9 албад нэгжийн 700-д ажиллагсадтай, нийт ажиллагсадын 90% нь мэргэжлийн сургууль төгссөн, ИТА-ны 60% нь ОХУ-д их дээд сургууль төгссөн болон мэргэжил дээшлүүлсэн бусад инженер техникийн ажилчид өөрийн орны их дээд сургуулийг техникийн болон технологи, санхүү эдийн засгийн чиглэлээр төгссөн өндөр мэргэжлийн ажилчидтай. Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд 150 орчим ажлын байрыг шинээр нэмэгдүүлээд байна.