Зууван хэлбэрийн талх

Видео

Зууван хэлбэрийн талх үйлдвэрлэх урсгал шугам суурилуулж баяжуулсан дөрвөн төрлийн Та Чи талх худалдаанд гаргав.