Талх савлах бүрэн автомат машин

Видео

Талх савлах бүрэн автомат машин суурилуулсан Монгол улсад анхдагч савалгааны технологи юм.