"Онцгой" брэнд шинэ нэр төрлийн шилдэг бүтээгдэхүүний шагнал

Видео

"Онцгой" брэндийн 6 нэр төрөл бүхий бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлж, ХХААХҮЯ-ны “Шинэ нэр төрлийн шилдэг бүтээгдэхүүний шагнал”-ын эзэн болов.