“Ухаалаг хэрэглэгч” хөтөлбөр

Видео

“Ухаалаг хэрэглэгч” хөтөлбөр хэрэгжүүлж, байгаль орчинд ээлтэй, ухаалаг хэрэглэгээг дэмжин, хэрэглэлчдэд хэвшүүлж эхлэв.