Стандартын дагуу зүсэж савласан талхны хэрэглээг бий болгов.​

Видео

2006 Зууван болон дөрвөлжин хэлбэрийн талх үйлдвэрлэж, стандартын дагуу зүсэж савласан талхны хэрэглээг бий болгов.