2015

2015 онд жигнэмгийн үйлдвэр Хоох, Какао, Cookies, Амтлаг зэрэг цуврал бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн дотоодын зах зээлд нийлүүлэв.