2009

2009 онд цайны газрын тоног төхөөрөмжийг иж бүрэн шинэчлэл, цехийн эмнэлгийн тоноглол, саун, бялдаржуулах заал, Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт “Ажилчдын амралтын газар” байгуулав.