1989

1989 онд “Дэглий” шанзтай хатуу чихрийг Афганистан улсад экспортоор гаргаж бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэв.