Та Чи Бэйкери анхны салбараа нээв.

2013 онд манай компани бэйкери бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж Та Чи Бэйкери анхны салбараа нээв.