Нээлттэй ажлын байр

2017/11/20 | Нээлттэй ажлын байр

ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛТАН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэгАЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТОД ЗААГДСАН ЧИГ ҮҮРГИЙН ДАГУУ Ажлын байранд тавигдах шаардлага- Цэрг...
Дэлгэрэнгүй