MNS ISO/IEC 17025:2005 СТАНДАРТ
MNS ISO/IEC 17025:2005 стандартын гэрчилгээгээ дахин 4 жилээр сунгалаа
2015 оны 12 сард магадлах аудит дахин хийлгэж Стандартчилал хэмжил зүйн газраас итгэмжлэн 2016 оны 01 сард 4 жилийн хугацаатайгаар гэрчилгээг сунгажээ.
Дээж бялуу
уншсан : 
огноо : 2016/02/16
216

Цөцгийн крем болон жимсний чанамaлын хавчуургатай гурван үе давхаргаас бүрдсэн. Шоколадаар бүрж, чимсэн.
ЖИН:   1.2 кг
Хадгалах хугацаа:   48 цаг