MNS ISO/IEC 17025:2005 СТАНДАРТ
MNS ISO/IEC 17025:2005 стандартын гэрчилгээгээ дахин 4 жилээр сунгалаа
2015 оны 12 сард магадлах аудит дахин хийлгэж Стандартчилал хэмжил зүйн газраас итгэмжлэн 2016 оны 01 сард 4 жилийн хугацаатайгаар гэрчилгээг сунгажээ.
Сонгодог бялуу
уншсан : 
огноо : 2016/02/16
266


Европын холбооны Герман улсын технологи болон түүхий эдээр үйлдэрлэдэг тул өвөрмөц амт, загвартай.
ЖИН:   700гр
Хадгалах хугацаа:   48 цаг