MNS ISO/IEC 17025:2005 СТАНДАРТ
MNS ISO/IEC 17025:2005 стандартын гэрчилгээгээ дахин 4 жилээр сунгалаа
2015 оны 12 сард магадлах аудит дахин хийлгэж Стандартчилал хэмжил зүйн газраас итгэмжлэн 2016 оны 01 сард 4 жилийн хугацаатайгаар гэрчилгээг сунгажээ.
Тэргүүн өрмөнцөр
уншсан : 
огноо : 2016/02/16
378

Онцлог:   
Шинэ дэвшилтэт технологиор үйлдвэрлэсэн, Шоколадаар бүрсэн, дөрвөн үе давхаргаас бүрдсэн, банкаак санагдуулам, сэвсгэр зөөлөн, тансаг өрмөнцөр, амтлаг бүтээгдэхүүний ангилалд орно. Жин:110гр