MNS ISO/IEC 17025:2005 СТАНДАРТ
MNS ISO/IEC 17025:2005 стандартын гэрчилгээгээ дахин 4 жилээр сунгалаа
2015 оны 12 сард магадлах аудит дахин хийлгэж Стандартчилал хэмжил зүйн газраас итгэмжлэн 2016 оны 01 сард 4 жилийн хугацаатайгаар гэрчилгээг сунгажээ.
Янзага өрмөнцөр
уншсан : 
огноо : 2016/02/16
397

Онцлог:  Илчлэг өндөртэй, гурван үе давхаргаас бүрдсэн, дотроо сүүний кремтэй, Шоколадтай, сүүтэй хоёр төрөл, Хүүхдүүд амтархан идэх дуртай. Жин:90гр