MNS ISO/IEC 17025:2005 СТАНДАРТ
MNS ISO/IEC 17025:2005 стандартын гэрчилгээгээ дахин 4 жилээр сунгалаа
2015 оны 12 сард магадлах аудит дахин хийлгэж Стандартчилал хэмжил зүйн газраас итгэмжлэн 2016 оны 01 сард 4 жилийн хугацаатайгаар гэрчилгээг сунгажээ.
Өнгөт мөөхий
уншсан : 
огноо : 2016/02/16
290

Энэхүү бүтээгдэхүүний жорд орсон буудайн II гурил нь төрөл бүрийн эрдэс бодис, хүнсний эслэгийн агууламж өндөртэй, илчлэг багатай бөгөөд хадгалалт удаан даах тул аян замын хүнс болгон хэргэлэхэд тохиромжтой.
ЖИН:  450гр, 900гр
ХАДГАЛАХ ХУГАЦАА:  Ердийн нөхцөлд 21 хоног хадгална.