MNS ISO/IEC 17025:2005 СТАНДАРТ
MNS ISO/IEC 17025:2005 стандартын гэрчилгээгээ дахин 4 жилээр сунгалаа
2015 оны 12 сард магадлах аудит дахин хийлгэж Стандартчилал хэмжил зүйн газраас итгэмжлэн 2016 оны 01 сард 4 жилийн хугацаатайгаар гэрчилгээг сунгажээ.
Зүсмэл
уншсан : 
огноо : 2016/02/16
261

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь амтлаг, өег мөн хадгалалтын явцад шинэлэг байдлаа удаан хадгалдаг тул аян замын хүнс болгон бүх насны хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой.
ЖИН:   900гр
ХАДГАЛАХ ХУГАЦАА:   Ердийн нөхцөлд 7 хоног хадгална.