MNS ISO/IEC 17025:2005 СТАНДАРТ
MNS ISO/IEC 17025:2005 стандартын гэрчилгээгээ дахин 4 жилээр сунгалаа
2015 оны 12 сард магадлах аудит дахин хийлгэж Стандартчилал хэмжил зүйн газраас итгэмжлэн 2016 оны 01 сард 4 жилийн хугацаатайгаар гэрчилгээг сунгажээ.
Савхан
уншсан : 
огноо : 2016/02/16
230


Энэхүү бүтээгдэхүүн нь амтлаг, өег мөн хадгалалтын явцад шинэлэг байдлаа удаан хадгалдаг тул аян замын хүнс болгон бүх насны хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой.
ЖИН:  900гр
ХАДГАЛАХ ХУГАЦАА:  Ердийн нөхцөлд 7 хоног хадгална.