MNS ISO/IEC 17025:2005 СТАНДАРТ
MNS ISO/IEC 17025:2005 стандартын гэрчилгээгээ дахин 4 жилээр сунгалаа
2015 оны 12 сард магадлах аудит дахин хийлгэж Стандартчилал хэмжил зүйн газраас итгэмжлэн 2016 оны 01 сард 4 жилийн хугацаатайгаар гэрчилгээг сунгажээ.
Амтлаг талх
уншсан : 
огноо : 2016/02/16
582

Шингэн сүү нь кальцийн эх үүсвэр бөгөөд талхыг амтлаг сэвсгэр зөөлөн болгодог.
ЖИН: 300+9гр
ХАДГАЛАХ ХУГАЦАА: Ердийн нөхцөлд 72 цаг хадгална.