MNS ISO/IEC 17025:2005 СТАНДАРТ
MNS ISO/IEC 17025:2005 стандартын гэрчилгээгээ дахин 4 жилээр сунгалаа
2015 оны 12 сард магадлах аудит дахин хийлгэж Стандартчилал хэмжил зүйн газраас итгэмжлэн 2016 оны 01 сард 4 жилийн хугацаатайгаар гэрчилгээг сунгажээ.
Зууван чех талх
уншсан : 
огноо : 2016/02/16
245

Энэхүү талх нь шингэн сүүний агууламж ихтэй тул хүний бие махбодын физиологийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай шимт тэжээлийн бодисуудыг агуулсан бүтээгдэхүүн юм.
ЖИН: 600гр
ХАДГАЛАХ ХУГАЦАА: Ердийн нөхцөлд 48 цаг хадгална.