MNS ISO/IEC 17025:2005 СТАНДАРТ
MNS ISO/IEC 17025:2005 стандартын гэрчилгээгээ дахин 4 жилээр сунгалаа
2015 оны 12 сард магадлах аудит дахин хийлгэж Стандартчилал хэмжил зүйн газраас итгэмжлэн 2016 оны 01 сард 4 жилийн хугацаатайгаар гэрчилгээг сунгажээ.
MNS ISO 17025:2005 стандартын гэрчилгээгээ дахин 4 жилээр сунгалаа
уншсан : 
огноо : 2016/02/03
222


Талх Чихэр ХК үйлдвэрт түүхий эд орж ирэхээс эхлүүлэн бэлэн бүтээгдэхүүн болж хэрэглэгчид очих хүртэл бүхий л шат дамжлага дээр тогтмол хяналт, шинжилгээ хийдэг химийн болон микробиологийн 2 лабораторитой. Тус 2 лаборатори нь 2013 онд "Сорилтын лабораторийн чадавхид тавигдах ерөнхий шаардлага ISO/IEC 17025:2005" олон улсын стандартын гэрчилгээг 2 жилийн хугацаатай авсан билээ.

2015 оны 12 сард магадлах аудит дахин хийлгэж Стандартчилал хэмжил зүйн газраас итгэмжлэн 2016 оны 01 сард 4 жилийн хугацаатайгаар гэрчилгээг сунгажээ.

Тус 2 лаборатори нь бүтээгдэхүүний түүхий эд, орц найрлага, үйлдвэрлэх орчны эрүүл аюулгүй орчны хяналтыг байнга тавьдаг тул хэрэглэгчдэд хамгийн эрүүл, аюулгүй, чанартай бүтээгдэхүүнийг хүргэдэг юм.