MNS ISO/IEC 17025:2005 СТАНДАРТ
MNS ISO/IEC 17025:2005 стандартын гэрчилгээгээ дахин 4 жилээр сунгалаа
2015 оны 12 сард магадлах аудит дахин хийлгэж Стандартчилал хэмжил зүйн газраас итгэмжлэн 2016 оны 01 сард 4 жилийн хугацаатайгаар гэрчилгээг сунгажээ.
Нийслэлийн шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжын уралдаанд "Талх Чихэр" ХК дөрөв дэх шалгаруулалтын оноогоо авлаа.
уншсан : 
огноо : 2015/07/10
165