MNS ISO/IEC 17025:2005 СТАНДАРТ
MNS ISO/IEC 17025:2005 стандартын гэрчилгээгээ дахин 4 жилээр сунгалаа
2015 оны 12 сард магадлах аудит дахин хийлгэж Стандартчилал хэмжил зүйн газраас итгэмжлэн 2016 оны 01 сард 4 жилийн хугацаатайгаар гэрчилгээг сунгажээ.
"Талх Чихэр" ХК ногоон байгууламжын ажлаа эхэллээ.
уншсан : 
огноо : 2015/05/07
148
Дэлхий ертөнцийн агаар мандлыг дэлхий  бий болсон цагаас  нь хойш зөвхөн мод, бут, сөөг, зүлэг ,ногоо л  бий болгож өдий болтол тасралтгүй тэжээж ирсэн байдаг. Бидний бие махбодь зөвхөн энэхүү ногоон бодгалиас бий болсон бөгөөд зөвхөн энэ дэлхийн агаарын нэгдлийг одоогоор хүлээж авч чадах ба үүнийг хуурамчаар үйлдвэрлэх боломжгүй юм. 

Тэгвэл өнөөдөр "Талх Чихэр" ХК нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд Улаанбаатар хотынхоо өнгө үзэмжийг сайжруулах, ногоон байгууламжуудыг нэмэгдүүлэх зорилгоор урд талбайдаа ногоон байгууламжын ажлыг өнөөдрөөс эхлүүллээ. 

Компанийн бүх үйлдвэр, албад хамрагдаж ажилтан бүр хамрагдаж компанийн гадна талбайд мод тарих, тохижуулах зэрэг ажлыг хийж дуусгах болно.