MNS ISO/IEC 17025:2005 СТАНДАРТ
MNS ISO/IEC 17025:2005 стандартын гэрчилгээгээ дахин 4 жилээр сунгалаа
2015 оны 12 сард магадлах аудит дахин хийлгэж Стандартчилал хэмжил зүйн газраас итгэмжлэн 2016 оны 01 сард 4 жилийн хугацаатайгаар гэрчилгээг сунгажээ.
"Талх Чихэр" ХК онцгой байдлын албаны сургалтанд хамрагдлаа.
уншсан : 
огноо : 2015/05/05
164
Талх Чихэр ХК-ийн Хөдөлмөр, хамгааллын албанаас жил  бүр галын аюулгүй байдлаасхамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, гэнэтийн галын осолд авах арга хэмжээнд суралцах  зорилгоор  “Ажлын байран дахь галын аюулгүй байдал”-ын сургалтыг зохион байгуулдаг. Энэ удаагийн сургалтанд үйлдвэрийн ажилчид ,инженер, технологич, албан хаагчид нар хамрагдаж, сургалтыг Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын газраас удирдан явууллаа.