MNS ISO/IEC 17025:2005 СТАНДАРТ
MNS ISO/IEC 17025:2005 стандартын гэрчилгээгээ дахин 4 жилээр сунгалаа
2015 оны 12 сард магадлах аудит дахин хийлгэж Стандартчилал хэмжил зүйн газраас итгэмжлэн 2016 оны 01 сард 4 жилийн хугацаатайгаар гэрчилгээг сунгажээ.
СҮҮТЭЙ ЧЕХ ТАЛХ
уншсан : 
огноо : 2016/02/06
226


Гүнжидийн үр нь уураг, тосны агууламж ихтэй тул илчлэг чанар өндөртэй. Бүтээгдэхүүнд өвөрмөц тааламжтай үнэр, амтыг оруулна. 

ЖИН: 580гр
ХАДГАЛАХ ХУГАЦАА: 
Ердийн нөхцөлд 48 цаг хадгална.