​2014 онд

2014 онд Итали улсын Чаналгын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бүрэн автомат технологи нэвтрүүлж, чаналгын бүтээгдэхүүний тосны агууламжийг нэр төрлөөс нь хамаарч 5.6 -18%- иар буруулав.