2014 Герман

2014 онд жигнэмгийн үйлдвэр иж бүрэн шинэчлэлт хийж энэхүү ажлын хүрээнд CEPISILOS, Германы GOSTOL, WATSON MARLOW компаниудын жигнэмгийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлэв.