2011

2011 онд “Эрүүл хүнс” бодлого хэрэгжүүлж, зохицуулах үйлчилгээтэй “Органик” брэнд, “ТаЧи” брэндийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхлэв.