Стандартын дагуу зүсэж савласан талхны хэргэлээг бий болгов.​