Давсны илүүдэл хэрэглээг бууруулах

2012 онд ЭМЯам, Монголын Мянганы Сорилтын Сангаас хэрэгжүүлсэн “Давсны илүүдэл хэрэглээг бууруулах, эрүүл хооллолтын дадал эзэмшүүлэх, идэвхтэй хөдөлгөөн” хөтөлбөртэй хамтран, бүтээгдэхүүний давс сахарын агууламжийг бууруулж, нийт талхны давсны орцыг 11.8%, сахарын агууламжийг 17%- иар бууруулав.