Боов үйлдвэрлэх автомат ажиллагаатай, компьютерийн удирдлага бүхий хоёр урсгал шугам